Sosial fantasilek - kompetanse for livet

Ellen Birgitte Ruud, 2011, Heftet, Bokmål

Omtale

Denne boka handler om hvor viktig det er å ta vare på den sosiale fantasileken i barnehagen. Barnehagepersonalet bør ikke styre barns lek, men de må forholde seg aktivt til den ved å observere leken og gi barna tilpasset støtte underveis. Gjennom sosial fantasilek utvikler barna en relasjonell kompetanse som de vil ha glede av resten av livet.

Denne boka handler først og fremst om lek – om hvor viktig det er å ta vare på den sosiale fantasileken i barnehagen, som også kan kalles rollelek eller late-som-lek.

Sosial fantasilek – kompetanse for livet er først og fremst en bok til barnehagepersonalet, men kan også brukes som pensumlitteratur på grunnutdanning til førskolelærerutdanningen.