Sinus X (2007)

Lærebok i matematikk for Vg2. Studieforberedende program

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Finn Hanisch, 2007, Innbundet, Nynorsk, Læreplan: Kunnskapsløftet
809,–

Omtale

Boka er skrevet etter læreplanen for kurset matematikk X. Det er et tilleggskurs for elever som tar kurset R1 i Vg2.

Hva er spesielt med denne boka?
• Denne boka inneholder mye matematikk som de fleste lærere har lite
erfaring med i den videregående skolen.
• Stoffet er spesielt tilpasset progresjonen i R1 slik at elevene i størst mulig grad skal ha
utbytte av begge kursene (R1 og X).
• I tallteori arbeider elevene med de hele tallene. De lærer mange fine matematiske metoder
fra den gamle greske matematikken og lærer å løse aktuelle praktiske problemer med
slike metoder. Elevene får også god innsikt i hvordan disse metodene har fått en
renessanse innenfor datateknologien.
• I statistikkdelen arbeider elevene videre med den sannsynlighetsregningen som elevene
har lært i R1. Vi legger vekt på at elevene skal utføre egne statistiske undersøkelser.
• Når elevene lærer om komplekse tall, utnytter denne boka det de kan om vektorregning.
Det vil styrke forståelsen innenfor begge feltene. Arbeidet med de komplekse tallene
forbedrer den kunnskapen om algebra som elevene har fra 1T og R1.

Teoridelen er oppbygd på samme måten som i grunnbøkene i Sinus-serien. Oppgavedelen er som i de nye oppgavesamlingene coSinus.

Komponenter
• Lærebok med teoridel foran og oppgavedel bak
• Elevnettsted, gratis
• lærernettstedet Omkring Sinus, lisensbelagt
• Brettbok-utgave

Gratis fagnettsted for elever
Det er utviklet et nytt fagnettsted for Sinusverket. Nettstedet følger den samme inndelingen i kapitler og delkapitler som grunnbøkene. Nettstedet inneholder interaktive oppgavesekvenser, frittstående animasjoner, kontrolloppgaver med løsninger til alle kapitlene i alle bøkene, fullstendige løsninger på oppgavene i grunnbøkene o.a. Dette gir alternativ innlæring av lærestoffet, og elevene lærer å bruke digitale verktøy. Nettstedet kan bidra til å gjøre differensieringen enklere. Det er lagt ut passordbelagte lærersider på sinus.cappelen.no.