Sinus X (2007)

Lærebok i matematikk for Vg2. Studieforberedende program

Tore Oldervoll, Odd Orskaug, Audhild Vaaje og Finn Hanisch, 2007, Innbundet, Bokmål, Læreplan: Kunnskapsløftet
879,–

Omtale

Boka er skrevet etter læreplanen for kurset matematikk X. Det er et tilleggskurs for elever som tar kurset R1 i Vg2.

Hva er spesielt med denne boka?
• Denne boka inneholder mye matematikk som de fleste lærere har lite erfaring med i den videregående skolen.
• Stoffet er spesielt tilpasset progresjonen i R1 slik at elevene i størst mulig grad skal ha utbytte av begge kursene (R1 og X).
• I tallteori arbeider elevene med de hele tallene. De lærer mange fine matematiske metoder fra den gamle greske matematikken og lærer å løse aktuelle praktiske problemer med
slike metoder. Elevene får også god innsikt i hvordan disse metodene har fått en renessanse innenfor datateknologien.
• I statistikkdelen arbeider elevene videre med den sannsynlighetsregningen som elevene har lært i R1. Vi legger vekt på at elevene skal utføre egne statistiske undersøkelser.
• Når elevene lærer om komplekse tall, utnytter denne boka det de kan om vektorregning.
Det vil styrke forståelsen innenfor begge feltene. Arbeidet med de komplekse tallene forbedrer den kunnskapen om algebra som elevene har fra 1T og R1.

Teoridelen er oppbygd på samme måten som i grunnbøkene i Sinus-serien. Oppgavedelen er som i de nye oppgavesamlingene coSinus.

Komponenter
• Lærebok med teoridel foran og oppgavedel bak
• Elevnettsted, gratis
• lærernettstedet Omkring Sinus, lisensbelagt
• Brettbok-utgave

Oppgavedelen er tredelt. Den første delen heter «Øv mer» og er ordnet etter delkapitler. De to andre delene heter «Oppgaver uten hjelpemidler» og «Oppgaver med hjelpemidler». Her finner vi eksamensoppgaver fra henholdsvis del 1 og del 2 samt andre liknende øvingsoppgaver. Disse oppgavene er ikke ordnet etter delkapitler, men de er markert på en slik måte at vi lett kan finne ut hvilke oppgaver elevene kan løse til enhver tid.

Gratis fagnettsted for elever
Det er utviklet et nytt fagnettsted for Sinusverket. Nettstedet følger den samme inndelingen i kapitler og delkapitler som grunnbøkene. Nettstedet inneholder interaktive oppgavesekvenser, frittstående animasjoner, kontrolloppgaver med løsninger til alle kapitlene i alle bøkene, fullstendige løsninger på oppgavene i grunnbøkene o.a. Dette gir alternativ innlæring av lærestoffet, og elevene lærer å bruke digitale verktøy. Nettstedet kan bidra til å gjøre differensieringen enklere.