Sinus S2 (LK20) Unibok

Sinus matematikk R1, S1, R2, S2 (LK20)

Digital lærebok i matematikk S2 programfag

Tore Oldervoll, Otto Svorstøl og Robin Bjørnetun Jacobsen, 2023, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Sinus S2 Unibok (LK20) er den digitale utgaven av læreboka i matematikk S2 til fagfornyelsen og LK20. Formatet er brukervennlig og har gode verktøy som støtte for elevenes læring.

Med Sinus S2 Unibok (LK20) får elevene et digitalt læremiddel som dekker alle målene i læreplanen for programfaget matematikk S2 til fagfornyelsen. Til læreverket følger det supplerende digitale ressurser med oppgaver og fordypning, se Sinus Elevnettsted og Sinus Lærernettsted.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig og lett å lese – også på mobil og uten nettilgang dersom man har lastet ned boka. Gode studieverktøy og nyttige funksjoner gjør at eleven kan jobbe aktivt ved tilegning av fagstoffet.

En god søkefunksjon gjør alt lærestoffet lett tilgjengelig, og elevene kan skrive notater, markere i teksten og se alle notatene som PDF eller tekstdokument for videre redigering. Tekst-til-tale-funksjonen har god kvalitet og høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. I Unibok er digitale ordbøker på bokmål og nynorsk er integrerte og oppslagene vises i lesevinduet.

Når du har lisens til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på cdu.no. Lisensen gir tilgang til både bokmåls- og nynorskutgaven.

Les mer om Unibok, få tips og brukerstøtte på unibok.no. Les mer om læreverket Sinus S2 til progamfag matematikk på studieforbredende utdanningsprogram og fagfornyelsen på cdu.no/vgs