Sinus S2 (LK20)

Sinus matematikk R1, S1, R2, S2 (LK20)

Lærebok matematikk S vg3 programfag studieforberedende

Tore Oldervoll, Otto Svorstøl og Robin Bjørnetun Jacobsen, 2022, Innbundet, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Sinus S2 (LK20) er en lærebok med teori, oppgaver og fasit som dekker hele læreplanen til fagfornyelsen i matematikk S2. Sinus S2 (LK20) er et utforskende, grundig og relevant læreverk.

Kampanje: Ved kjøp av den nye utgaven av Sinus S2 vil skolen bli tildelt tilsvarende antall gratislisenser i coSinus Digital matematikk for skoleåret 2022/2023. Lær mer om hvordan coSinus bidrar til variasjon og bedre læring på https://cosinus.cappelendamm.no/.


Sinus S2 (LK20) lærebok varierer mellom utforskende undervisningsopplegg og teoristoff med eksempler og oppgaver. Dessuten er det prosjektoppgaver der elevene må bruke matematikk til å drøfte relevante samfunnsøkonomiske temaer. Hvert kapittel avsluttes med en test som er tilpasset eksamensformen i faget.

Sinus S2 (LK20) gir læreren valgfrihet til å strukturere undervisninger og mulighet til å vurdere elevene på ulike måter. Interessante diskusjonsoppgaver og oppgaver med ulik vanskelighetsgrad innbyr til engasjerende læring og tilpasset undervisning, og de utforskende undervisningsoppleggene legger til rette for at elevene selv skal oppdage og komme fram til sentrale sammenhenger i matematikkfaget. Elevene får grundige forklaringer i bruk av digitale hjelpemidler når det er hensiktsmessig.

Til Sinus S2 er det supplerende digitale ressurser for lærere og elever.

Sinus Elev- og lærernettsted (LK20) inneholder interaktive oppgaver, løsningsforslag og animasjoner. Som lærer finner man dessuten forslag til halvårsprøver, årsplaner og tilgang til alle Sinus lærebøker i digital versjon. Tilgang til lærerstoffet krever lisens til Sinus Lærernettstedet. Elevinnholdet er gratis for både elev og lærer.

sinus.cdu.no

coSinus Digital er et heldigitalt alternativ som er strukturert etter læreboken Sinus S2 (LK20). Her finners digitalt tilpasset teori, videoundervisning og en smart oppgaveløsningsmodul med tilpassede tilbakemeldinger. Les mer om coSinus her.

Sinus S2 (LK20) finnes også som digital lærebok som et alternativ til fysisk bok og coSinus Digital.

Forfatterne av dette læreverket er Oldervoll, Svorstøl og Jacobsen.