Sinus R1 (LK20)

Sinus matematikk R1, S1, R2, S2 (LK20)

Lærebok matematikk R vg2 programfag studieførebuande

Tore Oldervoll, Otto Svorstøl, Einar Gustafsson og Robin Bjørnetun Jacobsen, 2021, Innbundet, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
Dag Kristian Ellingsen (Oversetter)
1 119,–

Omtale

Sinus R1 (LK20) er en lærebok med teori og oppgaver som dekker hele læreplanen til fagfornyelsen i matematikk R1. Sinus R1 er et utforskende, grundig og relevant læreverk.

Læreboka varierer mellom utforskende undervisningsopplegg og teoristoff med eksempler og oppgaver. Dessuten er det prosjektoppgaver der elevene blant annet får anvende matematikken i relevante naturvitenskaplige situasjoner. Hvert kapittel avsluttes med en test som er tilpasset eksamensformen i faget. Sinus R1 legger til rette for valgfrihet og varierte elevaktiviteter og mulighet til å vurdere elevene på ulike måter. Interessante diskusjonsoppgaver og oppgaver med ulik vanskelighetsgrad innbyr til inspirerende læring og tilpasset undervisning. I de utforskende undervisningsoppleggene skal elevene selv oppdage og komme fram til sentrale sammenhenger i matematikkfaget. De får grundige forklaringer i bruk av digitale hjelpemidler når det er hensiktsmessig. Programmering inngår som en integrert del av opplæringen, og bidrar til å styrke elevenes forståelse av matematikken ved at de lærer seg å abstrahere sammenhenger og generalisere lovmessigheter i faget.

Til Sinus R1 (2021) er det supplerende digitale ressurser for lærere og elever.

Sinus R1 Elev- og lærernettsted inneholder interaktive oppgaver, løsningsforslag og animasjoner. Som lærer finner man dessuten forslag til halvårsplaner, årsplaner og tilgang til alle Sinus lærebøker som Tavlebok (digital versjon av læreboka). Tilgang til lærerstoffet krever lisens til Sinus Lærernettsted. Elevinnholdet er åpent for både elever og lærere.

https://sinus.cappelendamm.no/

coSinus Digital er et heldigitalt alternativ som er strukturert etter læreboken Sinus R1 (2021). Her finner vi digitalt tilpasset teori, videoundervisning og en smart oppgaveløsningsmodul med tilpassede tilbakemeldinger. Les mer om coSinus her.

Sinus R1 (2021) finnes også som digital lærebok.

Forfatterne er Oldervoll, Svorstøl, Gustafsson, Osnes, Jacobsen og Pedersen,