Sikhismen

Historie, tradisjon og kultur

Knut A. Jacobsen, 2006, Heftet, Bokmål

Omtale

Sikhismen er en av verdens sentrale religioner og en viktig del av menneskehetens religiøse fellesarv. På verdensbasis identifiserer nesten 25 millioner seg med denne religionen og i Norge bor det rundt 5000 sikher. Denne boken gir en fremstilling av denne særpregete religionen og sikhenes religiøse liv. Boken omhandler:

  • sikhismens grunnlegger Guru Nanak
  • guruene og sikhenes hellige bok
  • den historiske utviklingen
  • lære og symboler
  • samfunn og identitet
  • ritualer, fester og helligsteder
  • sikhenes diaspora i Norge