Samtaler mellom profesjonelle og barn som har psykisk syke eller rusavhengige foreldre

Et etisk og narrativt perspektiv

Cathrine Grimsgaard, 2020, Bokmål

Akademisk kvarter - en podkast fra Cappelen Damm AkademiskHvordan blir barns erfaringer håndtert i samtalegrupper for barn som har psykisk syke eller rusavhengige foreldre? Del 1 og Del 2

Omtale

Hvordan fungerer hjelpetilbudene for barn med psykisk syke eller rusavhengige foreldre? Denne boken presenterer ny forskning på samtalegrupper som skal støtte barn i slike livssituasjoner. Tema er hvordan barnas erfaringer av eget liv og egne relasjoner får komme til uttrykk og blir håndtert i samhandlinger med profesjonelle.

Cathrine Grimsgaard har observert samtalegrupper for barn som har foreldre med psykiske lidelser eller rusavhengighet. Erfaringene fra observasjonene er formidlet gjennom ni fortellinger. Gjennom fortolkning av disse avdekker hun en praksis der barns egne erfaringer av foreldrenes psykiske sykdom og rusavhengighet i begrenset grad blir gjort til tema. Konklusjonen er at barna ikke får den hjelpen og støtten de trenger.

Boken har en vitenskapsfilosofisk forankring i en avdekkende hermeneutikk. Den bygger på en forståelse av at mening ikke er noe som allerede er der, og som forskeren skal prøve å få øye på, men noe som blir dannet i løpet av forskningsarbeidet. Denne forståelsen har gjort det mulig å identifisere erfaringer som ikke ble satt ord på, eller som bare så vidt ble antydet eller nevnt, men som likevel kan ha hatt stor betydning for den meningen som ble dannet. I tråd med det teoretiske perspektivet forankrer forfatteren begrepet «barnet som aktør» i det grunnleggende menneskelige behovet for å skape mening.

Samtaler mellom profesjonelle og barn som har psykisk syke eller rusavhengige foreldre bidrar med et etisk perspektiv på det som foregår i samhandlinger mellom profesjonelle og barn. Den utfordrer fagmiljøene til en diskusjon rundt hjelpetiltakene, og spør om det er andre måter å hjelpe barn i utsatte livssituasjoner på.

Alle som er opptatt av samhandling mellom barn og profesjonelle hjelpearbeidere og av forskning med barneperspektiv, vil ha glede av denne boken. Den er særlig relevant for profesjonsutøvere som arbeider med barn med psykisk syke eller rusavhengige foreldre og barn i andre typer utsatte og sårbare livssituasjoner, som innenfor barnevernet. Den er også aktuell for studenter innenfor helse- og sosialfag og etikk samt for forskere med interesse for praktisk etikk.

Grimsgaard er sosionom og høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet. Boken bygger på hennes avhandling fra 2019.