Samtaler med barn

Metodiske samtaler med barn i vanskelige livssituasjoner

Haldor Øvreeide, 2009, Heftet, Bokmål

Omtale

Barn som møter særlige utfordringer i livet, trenger faglig bistand, og fagfolk trenger redskaper for å hjelpe barn. Det viktigste redskapet er samtalen. Denne boken er skrevet for å stimulere til flere samtaler med barn som har det vanskelig.

Samtaler med barn er praktisk og løsningsorientert med mange eksempler fra samtalesituasjoner. Boken består av tre deler:

  • Konflikter og bekymring rundt barnets situasjon og sider ved oss selv som vil påvirke samtalesituasjonen med barnet
  • Allmenne og spesielle sider ved barns utvikling som er av betydning for samtalen
  • Beskrivelse av hvordan den dialogbaserte samtalemetodikken kan brukes