Samfunnsfag 9 frå Cappelen Damm Grunnbok

Samfunnsfag 8-10 fra Cappelen Damm
Liv Bredahl med flere, 2021, Innbundet, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

  • Helt nytt samfunnsfagverk skrevet for fagfornyelsens nye læreplan
  • Skaper engasjement hos elevene med samfunnsaktuelle temaer
  • Igangsetter undring og utforsking hos elevene med refleksjonsspørsmål og oppgaver
  • Tydelige temaer som gjør bøkene fleksible i bruk
  • Forankret i læreplanens kompetansemål, kjerneelementer og tverrfaglige temaer
Det er viktigere enn noen gang å få elevene til å bli engasjert i de store samfunnsspørsmålene! Da trenger de gode kilder til kunnskap formidlet med et tilsvarende engasjement. Temaer, språk, bilder og design ­– alt i Samfunnsfag 8—10 fra Cappelen Damm er valgt slik at bøkene skal oppleves som relevante for dagens ungdommer.

Vi har håndplukket dedikerte samfunnsfaglærere og skribenter samt fagspesialister til å skrive om temaer som identitet, demokrati og medborgerskap, lov og rett, Europa før og nå, velferdssamfunnet og bærekraftige samfunn. Tekstene er skrevet med innlevelse og temperatur, innsikt og engasjement.

Hvert kapittel starter med en liten historie eller et tankeeksperiment. Ved å ta utgangspunkt i en situasjon som virker kjent for eleven, viser vi hvordan – og hvorfor – fagbegrepene er så relevante, og hvorfor det er så viktig å reflektere over årsak og konsekvens. Forfatterne trekker linjer mellom fortid og nåtid, og ber gjerne også elevene å løfte blikket og forestille seg framtiden.

Boka inviterer elevene til refleksjon, diskusjon og undring også gjennom fortløpende refleksjonsspørsmål underveis i tekstene samt gjennom fordypningsoppgaver på slutten av hvert kapittel. Dette for at elevene skal bli bevisste og aktive medborgere med god evne til kritisk tenkning.

Samfunnsfag 8–10 fra Cappelen Damm tar for seg det nye samfunnsfaget som helhet, belyser alle de sentrale aspektene og problemstillingene i samfunnet, konsentrerer seg rundt læreplanens tverrfaglige temaer og fagets kjerneelementer. Ikke minst viser lærebøkene for elevene sammenhengen mellom hendelser i nåtid og fortid.

Bøkene inviterer elevene til refleksjon, diskusjon og undring gjennom engasjerende tekster og varierte oppgaver. Dette for at elevene skal bli bevisste og aktive medborgere med god evne til kritisk tenkning.

Samfunnsfag 9 tar opp igjen temaene fra Samfunnsfag 8, men gir en større dybdelæring i de sentrale samfunnstemaene og begrepene som demokrati, velferdssamfunn og bærekraft. Denne gangen er temaene satt inn i et europeisk perspektiv, og elevene blir introdusert for europeisk historie og politikk.