Samfunnsfag 6 fra Cappelen Damm Elevbok

Samfunnsfag 5-7 fra Cappelen Damm
Frøya Elisabeth Astrup, Emilie Forbes Holmen, Anne Marte Johnsen og Ingunn Langberg, 2024, Heftet, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Andre utgaver

Omtale

Samfunnsfag 6 fra Cappelen Damm Elevbok er en engangsbok som kombinerer varierte fagtekster og engasjerende oppgaver.

Her blir elevene oppfordret til å utforske, undersøke og se sammenhenger. Elevboka har et rikt utvalg oppgaver der elevene får ta i bruk alle de grunnleggende ferdighetene og undervisningsopplegg som gir elevene mulighet til å være aktive i egen læringsprosess om liv og samfunn – i fortid, nåtid og framtid.

Samfunnsfag 6 Elevbok består av kapitlene 1 Fakta, faktisk?, 2 Den gang da, 3 Samer før og nå, 4 Rettferdig for hvem? og 5 Alle sammen sammen.