¿Sabes? Elevnettsted (LK20) av Eli-Marie Drange og Amelia Garzón Osorio (Nettsted)

¿Sabes? Elevnettsted (LK20)

¿Sabes? Spansk 1 (LK20)

Digital elevressurs spansk 1, vg1 og vg2

Eli-Marie Drange og Amelia Garzón Osorio, 2022, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

¿Sabes? Elev- og lærernettsted er en viktig del av læreverket ¿Sabes? for spansk 1, og gjør det lett for læreren å differensiere undervisningen.


Elever lærer i ulikt tempo og har ulik progresjon. ¿Sabes? Elev- og lærernettsted gir gode muligheter for læreren til å tilpasse undervisningen til elever som befinner seg på ulikt nivå. Dersom elevene trenger mer trening i et gitt tema finner de ulike aktiviteter her, og dersom de trenger mer utfordring, finner de også det. Elevnettstedet inneholder lytteoppgaver, varierte aktiviteter og grammatikkoppgaver med forklaringer. Elever trenger også avbrekk fra skjermen og fysiske aktivitet som konkurranser, spill, sang og dans finnes også her. Innleste tekster er tilgjengelig i ¿Sabes? Elevnettsted Pluss.

Grammatikk- og øvingsnettstedet Språkporten spansk er gratis tilgjengelig gjennom elevnettstedet. Språkporten har ulike grammatikkoppgaver med direkte henvisning til den aktuelle teorien, ordrill og verbdrill og skriveøving. Cappelen Damms Spansk ordbok er også alltid tilgjengelig når elevene jobber digitalt.

Elevnettstedet gir elevene mulighet for oversikt over progresjon og resultater. De kan kommunisere med læreren, sende muntlige meldinger og levere skriftlige besvarelser til læreren.

¿Sabes? Lærernettsted inneholder undervisningsopplegg, tips til hver leksjon, fasit til oppgaver, transkripsjon av lytteoppgaver, prøver og årsplaner. Læreren kan blant annet følge elevenes progresjon og resultater gjennom ulike rapporter, lage og tildele oppgaver til grupper og enkeltelever, rette og kommentere skriftlige besvarelser og kommunisere med elevene.