Rom Stoff Tid Fysikk 2 (2014)

Per Jerstad, Bjørn Sletbak, Arne Auen Grimenes, Reidun Renstrøm, Morten Nymo og Olav Bråtveit Holm, 2014, Heftet, Bokmål, Læreplan: Kunnskapsløftet
1 079,–
Utsolgt, annen utgave skaffes.

Omtale

Rom Stoff Tid Fysikk 2 (2014) er en praktisk alt-i-ett-bok med et nyskrevet kapittel om partikkelfysikk. I tillegg er fremstilling av lydsampling, sammenfiltrede fotoner og magnetisk resonans-avbildning nyskrevet. Kapittelrekkefølgen er endret slik at mekanikken kommer først og den moderne fysikken til slutt.

Oppgaver, småforsøk og utvalgte laboratorieøvinger fra tidligere studiebok er flyttet til læreboka, mens alle laboratorieøvingene fra studieboka ligger gratis tilgjengelig på fagnettstedet. Lærere som er vant til å bruke tidligere utgaver av Rom Stoff Tid, vil kjenne seg godt igjen.

RSTnett – gratis for elever
Den nye utgaven av RSTnett har enklere navigering og bedre struktur. Elevsidene inneholder:

  • animasjoner og visualiseringer
  • interaktive simuleringer og tester
  • animasjonsbaserte oppgaver
  • løsningstips til kapitteloppgavene i boka
  • et godt tilfang av lenker til ressursstoff
  • filmer til hvert kapittel
Komponenter
• Lærebok med teori, oppgavesamling, småforsøk og utvalgte laboratorieøvinger som alt-i-ett-bok
• Elevnettsted, gratis
• Lærernettsted med undervisningsressurser og terminprøver, lisensbelagt

Lærersidene på RSTnett tilbyr en fyldig lærerveiledning til hvert kapittel i boka. Her finner læreren også undervisningsressurser og utfyllende fagstoff. Alle figurer som brukes i læreboka, kan lastes ned. På lærersidene får læreren også forslag til terminprøver som legges ut 1. april og 1. november årlig.