Rom Stoff Tid Forkurs Studiebok (2022)

Rom Stoff Tid Forkurs

Digital utgave av Forkurs studiebok for 3-årig ingeniørutdanning og integrert masterstudium i teknologiske fag og tilhørende halvårig realfagskurs

Arne Auen Grimenes og Per Jerstad, 2022, Ebok, Bokmål, PDF
Terje Sundby (Illustratør),
Eli Renate Bye Sørensen (Illustratør)

Omtale

Rom Stoff Tid Forkurs Studiebok (2022) er oppgave- og arbeidsboka for ettårig forkurs i fysikk for ingeniørutdanningene og masterstudium i teknologiske fag. Til læreverket hører det også en grunnbok med teori, eksempler og oppgaver, og et tilhørende nettsted med tilleggsressurser for studenter og forelesere.

Rom Stoff Tid Forkurs Studiebok (2022) er fornyet i ny drakt og tilpasset ny studieplan for forkurset.

Rom Stoff Tid Forkurs Studiebok starter med ett eller flere innledende fellesforsøk til hvert kapittel, og presenterer varierte forsøk og laboratorieøvinger til alle kapitlene. Studieboka har aktiviteter som kan gjøres hjemme og trekker faget inn i dagliglivet og styrker eksperimentenes plass i faget. Studentene får dessuten et stort tilfang av varierte oppgaver for mengdetrening og ekstra utfordringer.

Læreverket består av en grunnbok med framstilling av teorien, eksempler og oppgaver, en studiebok med forsøk, laboratorieøvelser og oppgavesamling og et gratis fagnettsted for studenter og forelesere. https://romstofftidforkurs.cdu.no