Riktig svar på biokjemiske analyser

Praktisk veileder i kvalitetskontroll for medisinske laboratorier

Bjørn Johan Bolann og Arne Åsberg, 2020, Heftet, Bokmål

Omtale

Kvalitetskontroll av biokjemiske analyser er et vanskelig felt, både teoretisk og praktisk.

Riktig svar på biokjemiske analyser - Praktisk veileder i kvalitetskontroll for medisinske laboratorier gir en systematisk gjennomgang av grunnleggende prinsipper og prosedyrer med hovedvekt på intern kvalitetskontroll og bruk av statistiske kontrollregler.
Boken knytter teori opp mot en praktisk og pragmatisk hverdag i laboratoriet. Innholdet spenner fra det elementære til problemstillinger hvor også de med gode forkunnskaper kan finne noe å bryne seg på.

Målgruppen er studenter og lærere i bioingeniørfag, ansatte i medisinske laboratorier, biokjemikere, leger i laboratoriefagene, teknisk personell og andre som arbeider i rutine- og forskningslaboratorier.