Ressursbok i skriftforming med lærerveiledning til Jeg lærer stavskrift og Jeg lærer løkkeskrift av Irene Fors og Inger Thorstensen Tømte (Ukjent)

Ressursbok i skriftforming med lærerveiledning til Jeg lærer stavskrift og Jeg lærer løkkeskrift

Skriftforming for småskoletrinnet
Inger Thorstensen Tømte og Irene Fors, 1996, Ukjent, Bokmål
609,–

Omtale

Ressursboka i skriftforming består av en metodisk del der forfatterne underbygger og viser hvordan sammenhengende skrift kan brukes helt fra starten av i skriveopplæringen.

Boka er lærerveiledning for både Jeg lærer løkkeskrift og Jeg lærer stavskrift. Den inneholder veiledning og tips til undervisningen og kopieringsoriginaler (alfabetstrimler for 1.-3. klasse, skrivesider, bokstavplansjer og foreldreinformasjon).