Regnskap og budsjett i kommunesektoren – en innføring

Frode Mellemvik, Levi Gårseth-Nesbakk og Helge Mauland, 2012, Heftet, Bokmål

Omtale

Denne boka gir en innføring i regnskap og budsjett i kommunesektoren, og inngår i en serie sammen med boka Regnskap og budsjett i staten – en innføring, samt en oppgavebok tilhørende begge bøkene.

Siktemålet med denne boka er å framheve og diskutere prinsipielle sider ved regnskaps- og budsjettsystemet. Boka tar også for seg trender og utviklingstrekk innenfor kommunesektoren, med dertil faglige drøftelser. For å understøtte, illustrere og berike den faglige diskusjonen, er boka også basert på datamateriale som reflekterer beretninger fra kommunalt ansatte om deres hverdag. I tillegg kommer ulike rapporter og dokumenter som knytter seg til temaene.

Regnskap og budsjett i kommunesektoren – en innføring bidrar med faglige diskusjoner som gir leseren en bedre forståelse av hvordan den kommunale budsjett- og regnskapsmodellen er ment å skulle fungere, og hvorfor den har sin spesielle form. Av den grunn har boka et nedslagsfelt som kan interessere en rekke grupperinger, herunder praktikere som jobber med økonomi og kommunesektoren, media og fagfolk som ønsker å sette seg bedre inn i virkemåten til den kommunale budsjett og regnskapsmodellen, samt studenter innenfor offentlig økonomi, regnskap og budsjettering.