Radius Emnehefte 7 Måling

Radius Emnehefter
Espen Hjardar og Jan-Erik Pedersen, 2010, Heftet, Nynorsk, Læreplan: Kunnskapsløftet
259,–

Andre utgaver

Omtale

Heftene inneholder oppgaver som bygger på kompetansemålene i Kunnskapsløftet, med vekt på grunnleggende ferdigheter. For at eleven skal få ro til å konsentrere seg, er det kun én oppgavetype per side. Nederst på hver side står det en enkel instruksjon til oppgaven.