Radius 1A Grunnbok

Radius 1-4
Hanne Hafnor Dahl og May-Else Nohr, 2013, Heftet, Nynorsk, Læreplan: Kunnskapsløftet
199,–

Omtale

Hvert kapittel i grunnboka innledes med et bilde som stimulerer til samtale og refleksjon over det elevene skal lære. Her står også målene for kapitlet.

Alle kapitlene har oppgaver med forskjellig abstraksjonsnivå; Øve 1 og Øve 2. Oppgavene i Øve 2 har enten en mer abstrakt visualisering enn oppgavene i Øve 1, eller er helt uten visuell støtte.

Oppgavene på blå bakgrunn er problemløsningsoppgaver de elevene kan diskutere og samarbeide med hverandre.

Hvert kapittel avsluttes med en aktivitet eller et spill der elevene skal jobbe to og to eller flere sammen, og som er knyttet til det matematiske innholdet i kapitlet. På den siste siden i hvert kapittel skal elevene selv vurdere sin måloppnåelse.

Bøkene har seks ulike gjennomgangsfigurer. De forklarer hva som skal gjøres og stiller undrende spørsmål.