Psykologi 2 Unibok (LK20)

Psykologi 1 og 2 (LK20)

Digital lærebok psykologi 2 programfag

Åge Røssing Diseth og Susanna Sørheim, 2022, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Psykologi 2 Unibok (LK20) er den digitale utgaven av læreboka til psykologi 2 i et brukervennlig format og verktøy som støtter opp under elevenes leseforståelse. Lisensen varer i ett skoleår.

I Psykologi 2 er hovedtemaene sosialt samspill og psykisk helse. Temaene blir belyst fra flere perspektiver ved hjelp av nyere forskning. Vi viser elevene hvordan de kan drøfte, forklare og reflektere omkring fagstoffet slik det forventes at de skal gjøre selv. Boka er delt inn i fire hoveddeler; psykologi som fag og vitenskap, sosiale prosesser, kommunikasjon og psykisk helse. Til læreverket følger det egne digitale ressurser for elev og lærer med oppgaver og fordypning og støtte til undervisningen, se www.psykologi.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese boka på alle digitale flater – også mobil. Unibok er enkel å bruke og har flere gode verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka. At elevene kan arbeide godt med teksten samtidig som de leser på digitale flater er viktig for elevenes leseforståelse viser internasjonal forskning.

En egen tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. Søkefunksjonen er god og tilgjengeliggjør fagstoffet for elevene når de skal løse oppgaver. Det er enkelt å notere og markere i teksten og sentrale fagbegreper er markert og har egne oppslag i teksten. Cappelen Damms bokmål og nynorsk ordbok er innebygd i uniboka. Les mer om læreverket Psykologi 1 og 2 til LK20 på cdu.no/vgs.