Psykologi 1 Unibok (LK20)

Psykologi 1 og 2 (LK20)

Digital lærebok psykologi 1 programfag

Åge Røssing Diseth, 2021, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Psykologi 1 (2021) Unibok er den digitale utgaven av læreboka i et leservennlig format.

Psykologi 1 (2021) er et komplett læreverk og dekker kompetansemålene i LK20 til fagfornyelsen til programfaget psykologi 1 på studieforberedende utdanningsprogram i videregående skole. Til læreverket følger det også egne nettressurser med oppgaver og fordypning, se psykologi.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese den på alle digitale flater – også mobil. Unibok er brukervennlig, og flere gode studietekniske verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka.

I Unibok kan eleven gjøre direkte søk og oppslag på ord i teksten, skrive notater og markere, og lytte til teksten. Tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever: Teksten markeres når den leses opp.

Når du har lisens og tilgang til boka, finner du den i «Mine unibøker» på www.unibok.no og under «Min side» på www.cdu.no.