Psykologi 1 og 2 Elevnettsted (LK20) (Nettsted)

Psykologi 1 og 2 Elevnettsted (LK20)

Psykologi 1 og 2 (LK20)

Digitale elevressurser psykologi 1 og 2 programfag

2021, Nettsted, Bokmål, Læreplan: Fagfornyelsen

Omtale

Elevnettstedet til læreverket Psykologi 1 (2021) og Psykologi 2 (2022) har supplerende digitale ressurser til lærebøkene som følger læreplanen LK20 til fagfornyelsen.

Psykologi (2021) Elevnettsted inneholder varierte oppgaver og ressurser som gir muligheter for å jobbe utforskende med faget. Her kan elevene øve seg på å være kildekritiske og vurdere hvordan forskning blir framstilt. Oppgaver i leksjoner gir gode muligheter for å jobbe med et emne fra flere vinkler og over tid.

For å bruke nettstedet og lagre svarene sine på nettstedet, må eleven logge inn.

Se også Psykologi (2021) Lærernettsted.

Gå til nettstedet på www.psykologi.cdu.no. Les mer om mer om funksjonalitet på www.cdu.no/digital.