Psykisk helsevernloven

med nøkkelkommentarer

Tore Roald Riedl og Wenche Dahl Elde, 2014, Heftet, Bokmål
599,–

Omtale

Psykisk helsevernloven fra 1999 regulerer etablering og gjennomføring av frivillig og tvungent psykisk helsevern. I denne boken er hver enkelt bestemmelse i loven kommentert for å gi leseren et tilstrekkelig godt grunnlag for å forstå og anvende loven (nøkkelkommentarer). Forskriften til loven er inntatt bak i boken. I tilknytning til teksten finnes dessuten referanser til mer utfyllende kilder.

Boken er en praktisk håndbok for helsepersonell, jurister og andre som har behov for kunnskap om regelverket.