Prostatakreft

En håndbok for pasienter og pårørende

Sophie D. Fosså, Viktor Berge og Alv A. Dahl, 2018, Heftet, Bokmål

Omtale

Prostatakreft er den hyppigst forekommende kreftformen vi har, og rammer hvert år om lag 5000 norske menn. Sykdommen har konsekvenser ikke bare for mannen, men også for partneren og for parforholdet. Det å ta stilling til ulike behandlingsalternativer og valg underveis kan være en stor utfordring, og mange opplever plagsomme bivirkninger både under og etter behandling. Sykdommen medfører dermed ofte redusert livskvalitet.

Prostatakreft er skrevet av tre erfarne leger, og er laget for å være en hjelp og en praktisk støtte for menn som rammes av prostatakreft og deres pårørende. Forfatterne presenterer oppdatert faglig informasjon på en lettfattelig måte og belyser mange av de spørsmålene som kan oppstå som følge av en prostatakreftdiagnose:

  • Hvordan utredes og diagnostiseres prostatakreft?
  • Hvordan forløper sykdommen?
  • Hva kan gjøres hvis den sprer seg?
  • Hvilke behandlingsalternativer finnes?
  • Hvilke bivirkninger kan oppstå, og hvordan kan disse håndteres?
  • Hvordan ivareta et godt parforhold?
  • Hvordan er det å leve med prostatakreft – hva kan man gjøre for å beholde en best mulig livskvalitet til tross for sykdommen?
I tillegg til å rette seg mot pasienter og pårørende, vil boka også være en pålitelig og velfundert kunnskapskilde for helsepersonell generelt.