Politisk integrering

Innvandrerorganisasjoner som skoler i demokrati og byråkrati

Marianne Takle, 2015, Ebok, Bokmål, EPUB

Omtale

Vår tids integreringsdebatt dreier seg i stor grad om kultur. I denne boka hevder Marianne Takle at debatten bør konsentrere seg mer om politisk integrering. Man kan ikke kreve at personer med minoritetsbakgrunn overtar majoritetens kulturelle verdier, men man kan kreve at de tilpasser seg landets demokratiske prosesser. Dette kan blant annet skje gjennom innvandrerorganisasjoner.

Samtidig er innvandrerorganisasjoners rolle i integreringsprosessen et kontroversielt tema. Mange mener at organisasjonene lukker medlemmene inne i etniske og nasjonale grupper. Forfatteren viser at bildet er sammensatt, og at det er viktig å utvikle en mer finmasket teoretisk forståelse av hva integreringsprosessen innebærer. Denne boka reiser derfor spørsmål som:

  • Hva er politisk integrering?
  • Hva er politisk representasjon?
  • Hva er transnasjonalisme og kosmopolitanisme?
  • Driver norske myndigheter multikulturell politikk?
  • Kan innvandrerorganisasjoner være skoler i demokrati?
  • Er innvandrerorganisasjoner skoler i byråkrati?
  • Er administrasjon en form for kultur?
Politisk integrering er aktuell for studenter, forskere og andre som er opptatt av innvandringsspørsmål, integrasjon og politisk kultur.