Perspektiver på samfunnssikkerhet

Engen, Gould, Kruke, Lindøe, Olsen og Olsen, 2021, Heftet, Bokmål
Ove Olsen (Illustratør)

Omtale

Det norske samfunnet står overfor trusler fra nye og uventede hold. Trusler som klimaendringer, pandemier, terror og multiresistente bakterier gjør det nødvendig for offentlige og private aktører på ulike nivåer i samfunnet å planlegge og iverksette tiltak og øke beredskapen. I denne andre utgaven av Perspektiver på samfunnssikkerhet er det tatt hensyn til at samfunnsutviklingen i økende grad er preget av digitale teknologier og konsekvenser av klimaendringene.

Boken dekker følgende temaer:

  • Risiko og sikkerhet i samfunnsvitenskapelig teori
  • Risiko og politiske beslutningsprosesser
  • Sikkerhetsstyring og kontroll
  • Sårbarhet, teknologi og organisasjon
  • Beredskap, kriser og krisehåndtering
  • Ledelsesverktøy i risikostyring
  • Klimarisiko
  • Digitalisering og samfunnssikkerhet

Perspektiver på samfunnssikkerhet gir et godt grunnlag for å forstå og reflektere over hendelser og handlinger som kan true infrastruktur og sentrale funksjoner i samfunnet. Boken er et læreverk for bachelor- og masterstudenter. Den retter seg også mot ledere og ansatte innen privat og offentlig sektor og andre som ønsker å bli oppdatert innenfor et spennende teori- og praksisfelt i hurtig utvikling.