Personvern og GDPR i praksis

Eva Jarbekk og Simen Sommerfeldt, 2020, Ebok, Bokmål, EPUB

Omtale

GDPR-forordningen er et helt sentralt regelverk nærmest uansett hvilken bransje eller samfunnssektor man er del av, og berører alt fra personaladministrasjon til markedsføring og IT-utvikling og offentlig forvaltning. Dette er en håndbok for deg som skal være personvernombud, jobbe som rådgiver i personvernsaker eller trenger en innføring i personvern av andre grunner.Å lykkes med personvern og sikkerhet krever god tverrfaglig forståelse. Denne boken legger derfor vekt på behovet for at folk i de forskjellige rollene skal være i stand til å gjenkjenne kvalitet i arbeidet til de andre som skal bidra, enten de kommer fra egen organisasjon eller utenfra.

Forfatterne er begge kjent for å være blant landets ledende kapasiteter på sine områder. Begge er aktive rådgivere på sine felt, og i boka bygger de på de mange praktiske utfordringene de vet at kunder og klienter har i den daglige forvaltningen av personopplysninger og utvikling av programvare. Jarbekk og Sommerfeldt har holdt mange kurs i personvern for deltakere med ulike roller som personvernombud, markedsførere, forretningsutviklere, utviklere, prosjektledere, ledere og arkitekter.

I boken sammenfattes kunnskap som leseren ellers ville ha brukt lang på å søke opp i andre kilder, samtidig som forfatterne gir praktiske råd og løsninger. Boken er utstyrt med sjekklister og har konkrete tips fra flere personvernombud, og fungerer i tillegg som en nyttig veiviser til andre kilder som gir utdypende informasjon.

GDPR-forordningen er et helt sentralt regelverk nærmest uansett hvilken bransje eller samfunnssektor man er en del av. I denne håndboken sammenfattes kunnskap som leseren ellers ville ha brukt lang tid på å søke opp i andre kilder, samtidig som forfatterne gir praktiske råd og løsninger. Boken er utstyrt med sjekklister og har konkrete tips fra flere personvernombud.