Permittering, nedbemanning og sluttpakker

en praktisk håndbok om omstillinger og endringsoppsigelser

Nicolay Skarning, 2019, Ebok, Bokmål, PDF

Omtale

Forfatteren behandler reglene for permittering, nedbemanning og sluttpakker skritt for skritt med huskelister og praktiske eksempler. Et eget kapittel som beskriver når endringsoppsigelser er anvendelig, gir nyttig informasjon om dette mangelfullt behandlede emnet.

Skarning gjengir til slutt en rekke viktige dommer og avgjørelser, i tillegg til nyttige vedlegg for hjelp til korrekt og fornuftig fremgangsmåte: *Praktisk og riktig saksbehandling *Når og hvordan kan bedriften permittere? *Når og hvordan kan den nedbemanne? *Når og hvordan bør tillitsvalgte og verneombud involveres? *Når bør sluttpakker tilbys og hvor store bør de være? 'Når er endringsoppsigelser best og hvordan bør bedriften gå frem?

Boken er beregnet på ledere, personalansvarlige, advokater, rådgivere og andre som er involvert i omstillingsprosesser i arbeidslivet.

E-boken tilsvarer 1. trykte utgave 2017.