Pedagogikk i barnehagen

Grunnbok for førskolelærere

Helge Røys, 2007, Heftet, Bokmål

Omtale

Pedagogikk i barnehagen er en grunnbok i pedagogisk arbeid og en introduksjon til det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Boka er først og fremst skrevet for studenter på førskolelærerutdanningen, men den vil også være nyttig som oppdatering og påfyll for førskolelærere og assistenter.

Pedagogikk i barnehagen retter oppmerksomheten mot det praktiske arbeidet i barnehagen, og det samlede perspektivet er helhetlig læring. Leseren inviteres til spennende diskusjoner rundt sentrale områder som:

  • ulike syn på lek og lekens plass i læringsfeltet
  • læringssyn og betydningen av formell og uformell læring
  • didaktisk refleksjon og planlegging
  • arbeid med dokumentasjon og observasjon

Boka inneholder en rekke drøftings- og refleksjonsoppgaver. Pedagogikk i barnehagen er en oppdatert utgave av Sammensatt landskap og tar utgangspunkt i den nye rammeplanen for barnehagen.