Påtalerett

Gert Johan Kjelby, 2023, Innbundet, Bokmål

Omtale

I Påtalerett forklares de rettslige prinsippene og de lovfestede og ulovfestede rettsreglene som gjelder for påtalemyndighetens organisasjon, kompetanse, rolle og funksjon i strafferettssystemet. I tillegg behandles et utvalg av saksbehandlingsreglene som gjelder for påtalemyndighetens virksomhet og for de ulike påtaleavgjørelsene.
Fremstillingen gir studenter i påtalerett, nye og erfarne påtalejurister og andre med interesse for fagfeltet oppdatert kunnskap om gjeldende rett.