Pareto 2 Unibok (LK20) av Steinar Holden (Nettsted)

Pareto 2 Unibok (LK20)

Pareto 1 og 2 (LK20)

Digital lærebok samfunnsøkonomi 2

Steinar Holden, 2022, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
319,–

Omtale

Pareto 2 Unibok (LK20) er den digitale utgaven av læreboka til samfunnsøkonomi 2 i et brukervennlig format med verktøy som støtter opp under elevenes leseforståelse.

I læreverket Pareto kontekstualiseres sentral økonomisk teori gjennom oppdaterte eksempler fra nasjonal- og internasjonal politikk og samfunnsliv. Slik får elevene et godt faglig fundament og utgangspunkt for å forstå for hvordan økonomisk teori kan anvendes på reelle problemstillinger i samfunnet. Utforsking i samfunnsøkonomi handler om å bruke teori, statistikk og kunnskap om dagsaktuelle hendelser til å drøfte sentrale økonomiske utfordringer, og elevene må kunne veie mange hensyn mot hverandre. Oppgavene i Pareto lar elevene trene på å bruke ulike verktøy for å finne svar.

I Pareto får elevene en grundig innføring i hvordan økonomifaget er sentralt for de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Til læreverket følger det egne digitale ressurser for elev og lærer med oppgaver og fordypning og støtte til undervisningen, se www.pareto.cdu.no.

Med Unibok er læreboka alltid tilgjengelig, og elevene kan lese boka på alle digitale flater – også mobil. Unibok er enkel å bruke og har flere gode verktøy gjør at eleven kan jobbe godt med lærestoffet rett i boka. At elevene kan arbeide godt med teksten samtidig som de leser på digitale flater er viktig for elevenes leseforståelse viser internasjonal forskning.

En egen tekst-til-tale-funksjon har høy pedagogisk verdi for lesesvake elever. Søkefunksjonen er god og tilgjengeliggjør fagstoffet for elevene når de skal løse oppgaver. Det er enkelt å notere og markere i teksten og sentrale fagbegreper er markert og har egne oppslag i teksten. Cappelen Damms bokmål og nynorsk ordbok er innebygd i uniboka.

Les mer på læreverket Pareto 1 og 2 til LK20 på cdu.no.