Pareto 2 (LK20) Nynorsk av Robert Hansen og Steinar Holden (Heftet)

Pareto 2 (LK20) Nynorsk

Pareto 1 og 2 (LK20)

Lærebok samfunnsøkonomi 2 programfag

Steinar Holden og Robert Hansen, 2023, Heftet, Nynorsk, Læreplan: Fagfornyelsen
949,–

Omtale

Læreboka Pareto 2 dekker kompetansemålene i læreplanen LK20 (Fagfornyelsen) til programfaget samfunnsøkonomi 2.

I læreverket Pareto kontekstualiseres sentral økonomisk teori gjennom oppdaterte eksempler fra nasjonal- og internasjonal politikk og samfunnsliv.

Slik får elevene et godt faglig fundament og utgangspunkt for å forstå for hvordan økonomisk teori kan anvendes på reelle problemstillinger i samfunnet. Utforsking i samfunnsøkonomi handler om å bruke teori, statistikk og kunnskap om dagsaktuelle hendelser til å drøfte sentrale økonomiske utfordringer, og elevene må kunne veie mange hensyn mot hverandre. Oppgavene i Pareto lar elevene trene på å bruke ulike verktøy for å finne svar.

I Pareto får elevene en grundig innføring i hvordan økonomifaget er sentralt for de tverrfaglige temaene demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling.

Pareto 1 og 2 Elevnettsted er det læringsstier og oppgaver som lar elevene fordype seg i utvalgte temaer og jobbe med et emne fra flere vinkler og over tid. Elevene kan lagre svarene sine på nettstedet. Pareto 1 og 2 Lærernettsted inneholder forslag til årsplaner, presentasjoner til bruk i timene, forslag til kapittelprøver og terminprøver. Lærer kan følge elevene arbeid og progresjon på nettstedet, og legge inn egne opplegg som kan tildeles enkeltelever og grupper.