På vei Norsk-ukrainsk ordliste

På vei

Norsk og samfunnskunnskap nivå A1–A2

Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald, 2022, Heftet, Bokmål, Læreplan: Norsk og samf.kunnskap for voksne innvandrere
179,–

Omtale

Ordlisten inneholder ord og uttrykk fra tekstene i På vei Tekstbok (2018).

Ordlisten består av to deler og er lett å finne fram i:
Del 1 inneholder ord og uttrykk i alle kapitlene i På vei tekstbok, med oversettelser. Ordene kommer i samme rekkefølge som i tekstene. I de første kapitlene er ordene listet i den formen de står i. I senere kapitler listes ordene i sin rotform.
Del 2 er en alfabetisk ordliste på norsk med henvisninger til Del 1, der du finner oversettelsene.