På vei Digital Elevnettsted

På vei

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere A1–A2

Elisabeth Ellingsen og Kirsti Mac Donald, 2019, Nettsted, Bokmål
For skoler/bedrifter120,– ekskl. mva
150,– inkl. mva

Omtale

På vei Digital er en svært rikholdig nettressurs for elever og lærere, med funksjoner og oppgaver som gir gode pedagogiske muligheter. Nettstedet har innlest lyd og videoer for uttale og grammatikk, og er enkelt å bruke for alle. Her kan lærer følge opp og tilpasse opplegg for hver enkelt elev.

På vei Digital er godt tilrettelagt for differensiering med 5500 oppgaver på tre nivåer. Elevene finner derfor lett oppgaver som passer. Mange av oppgavene er av samme type som elevene vil møte på norskprøvene. Oppgavene supplerer På vei Tekstbok og På vei Arbeidsbok.

Nettstedet har innlest lyd og videoer.
Her ligger alle lydspor til tekstbok og arbeidsbok, slik at elevene kan lytte og øve selv så mye de vil. Animasjonsfilmer viser ny grammatikk på en enkel og engasjerende måte.

Et eget opplegg for uttaletrening er utviklet for På vei. Her får eleven god veiledning i hvordan ulike lyder uttales gjennom korte filmer, og anledning til å øve og høre på opptak av seg selv.

På vei Digital har funksjoner som vil bidra til bedre læring og det er enkelt i bruk. Nettstedet har individuell innlogging og elev og lærer kan holde oversikt over utført arbeid gjennom ulike rapporter. De kan kommunisere gjennom læremiddelet.

Nettstedet er tilrettelagt for prosessorientert skriving der elev kan sende inn besvarelsen til lærer, som kan rette og kommentere og sende tilbake til elev for videre arbeid. Alle versjoner av besvarelsen lagres, og lærer bestemmer når arbeidet avsluttes.

Lærer kan tildele enkeltelever eller grupper oppgaver som er tilpasset den enkelte elevens behov. Læreren kan også lage egne oppgaver i nettstedet. En egen tidsrapport, som viser hvor lenge en deltaker at arbeidet aktivt i nettstedet, er tilgjengelig.