På egne vilkår

En strategi for veiledning med lærere

Gunnar Handal og Per Lauvås, 1999, Heftet, Bokmål
Arvid Ytreland (Illustratør)

Omtale

Et standardverk i veiledningsteori. Forfatterne tar utgangspunkt i at vi alle har en praksisteori som preger vår måte å undervise på. Målet med veiledningen må være å øke bevisstheten om vår egen «praksisteori» og å utvikle den videre.