Organisering og ledelse av kunst og kultur

Beate Elstad og Donatella De Paoli, 2014, Heftet, Bokmål

Omtale

Kunst- og kulturfeltet har spesielle egenskaper som gjør at det trenger egne analyser og egen teori. Forfatterne har skrevet en fagbok som systematiserer undersøkelser, forskning, teori og bidrag om organisasjoner i kunst- og kulturfeltet. I boken diskuteres spørsmål knyttet til organisering og ledelse av kunstinstitusjoner, kunstneriske grupper, begivenheter, frilansere og småbedrifter, nettverk, og kunstproduksjoner.

  • Hvorfor er kunstinstitusjoner så vanskelig å endre?
  • Hvordan fremme kreativitet i ensembler og grupper?
  • Hvilke interessenter må festivalledere håndtere?
  • Hvordan motivere og lede frivillige?
  • Hvordan starte egen virksomhet?
  • Hvordan kan frilansere lede seg selv i det daglige arbeidet?
  • Hva slags betydning kan nettverk ha?
  • Hvordan organisere og lede kunstproduksjoner?
Organisering og ledelse av kunst og kultur er aktuell for ledere i kunst- og kulturfeltet, kunstnere og kulturarbeidere, kulturbyråkrater og administratorer så vel som fagfolk, forskere og studenter som er interessert i organisering og ledelse av kunst og kultur.