Organisasjonsidentitet

Helene Loe Colman, 2014, Heftet, Bokmål
Ove Olsen (Illustratør)

Omtale

Organisasjonsidentitet gir en oversikt over eksisterende forskning og teori på feltet, og knytter dette sammen med empiriske eksempler til andre organisasjonsfenomener. Hva skjer med medarbeidernes organisasjonsidentitet ved oppkjøp og fusjoner? I hvilken grad er det viktig å ta hensyn til de ansattes opplevelse av organisasjonsidentitet for å få til en vellykket integrasjonsprosess?

Organisasjonsidentitet handler om «hvem vi er som organisasjon». I bokens første del beskrives i korte trekk:

  • Hva organisasjonsidentitet er
  • Hvordan organisasjonsidentitet utvikles
  • I hvilken grad, og hvordan, organisasjonsidentitet endres
Spørsmålet om «hvem vi er som organisasjon» har mange konsekvenser for strategi, endring og ytelse i virksomheten. Andre del av boken tar for seg hvordan organisasjonsidentitet henger sammen med virksomheters strategiutvikling og -endring, oppkjøp og fusjoner og internasjonalisering.