Oppgaver med løsninger i rettslære

For økonomisk/administrative studier, revisorstudiet og eiendomsmeglerstudiet

Einar Mo, 2021, Heftet, Bokmål

Omtale

Oppgaveskriving er et effektivt verktøy både for å lære seg juss og for å trene på å løse oppgaver av samme type som de man vil kunne få på eksamen.

Boken inneholder praktiske oppgaver med løsningsforslag. Forfatteren har gjort noen grep for å gjøre boken så brukervennlig som mulig:

  • Temaet for hver oppgave er angitt i ingressen, slik at studentene lett kan se hva oppgaven handler om – og før de begynner å arbeide med oppgaven.
  • Oppgavene er delt inn i vanskelighetsgradene lett, middels og vanskelig. Dette er gjort for at studentene skal kunne tilpasse oppgaveskrivingen til det stadiet de til enhver tid befinner seg på i studiet.
Oppgaver med løsninger i rettslære er i første rekke myntet på studenter som har rettslære i forbindelse med siviløkonomstudiet, økonomiske og administrative studier på høyskolenivå, revisorstudiet og eiendomsmeglerstudiet, men også jusstudenter vil kunne ha nytte av boken.