Oppdragelse mellom frihet og grenser

Tone Strømøy, 2015, Heftet, Bokmål
Bokens klare styrke er det gjennomgående fokuset på barns selvfølelse relatert til teori og praktiske eksempler. Selvfølelsen er den «røde tråden» som det refereres til i alle kapitler. Strømøy stiller mange spørsmål som bidrar til at leseren må reflektere og tenke selv, og spørsmålene kan derfor danne utgangspunkt for fruktbare faglige diskusjoner. Etter å ha lest boken vil jeg hevde at forfatteren har lykkes i å sette oppdragelse inn i en positiv sammenheng og i et konstruktivt lys.
Kristin Rydjord Tholin, dosent i pedagogikk, Universitetet i Sørøst-Norge

Omtale

Denne klassikeren av en bok om barneoppdragelse er stadig like aktuell.

Dette er en bok om barneoppdragelse uten pekefinger. Forfatteren definerer oppdragelse som «å elske frem» barnets iboende muligheter. Hun argumenterer for at barn trenger både frihet og grenser for å utvikle seg i en positiv retning og for å kunne danne en god selvfølelse. Boken bygger på solid teoretisk bakgrunn og et relasjonelt syn på barn og voksne. Mennesket kan bare utvikle seg sammen med andre.

Boken er full av eksempler som vil sette i gang tankeprosesser og refleksjon hos leseren. Den er beregnet som en grunnbok i barnehagelærerutdanningen, grunnskolelærerutdanningen og andre utdanninger som er rettet mot barn. Også foreldre kan dra nytte av boken.