On the Move 1 Student's Book

On the Move
Berit Haugnes Bromseth og Tone Madsen, 2008, Innbundet, Engelsk, Læreplan: Kunnskapsløftet
619,–

Omtale

Boken består av åtte temabaserte kapitler, der hvert kapittel er en ny utgave av ungdomsmagasinet On the Move. Både tekster og oppgaver er tydelig differensierte i to nivåer, og elevene møter stor bredde og variasjon innen temaer, sjangere og oppgavetyper.

I hvert kapittel/magasin i elevboken fins blant annet:

  • Fem hovedtekster på to nivåer. Hver av tekstene følges av oppgaver som fokuserer på tekstforståelse og ordforråd.
  • Mindre rammetekster på to nivåer. Til disse tekstene fins det korte skriveoppgaver eller muntlige oppgaver.
  • Alvins faste spalte med innsendte spørsmål og svar, også disse på to nivåer, som følges av korte skriveoppgaver eller muntlige oppgaver.
  • Temaoppgaver på to nivåer på egne sider bakerst i kapitlet. Her er det fokus på videre arbeid med temaet gjennom lengre skriveoppgaver, større muntlige oppgaver, rollespill, presentasjoner og mange andre typer oppgaver.
Forfatternes erfaring med undervisning i engelsk fordypning har gjort at tekster og oppgaver i elevboken hovedsakelig er lagt på et enkelt til middels nivå, med tydelig fargemerking av nivå. Det fins mer avanserte tekster med tilhørende oppgaver tilgjengelig i lærerveiledningen.