Omsorgsfilosofi i praksis

Å tenke med filosofen Kari Martinsen i sykepleien

Kitt Austgard, 2010, Heftet, Bokmål

Omtale

Omsorgsfilosofi i praksis er skrevet for sykepleierstudenter og sykepleiere og andre som studerer eller arbeider med omsorg i praksis. Boka gir en enkel og praktisk introduksjon til Kari Martinsens omsorgfilosofi. Martinsen har selv vært involvert i utarbeidelsen av boka.

Forfatteren tar utgangspunkt i konkrete omsorgssituasjoner, viser hvordan omsorg kan anvendes og utvikles sammen med den som trenger hjelpen, og hvordan kunnskap påvirker kvaliteten på omsorgsarbeidet. Fortellinger fra praksis er sentrale og anvendes gjennom hele boka. Dette gir rikelige muligheter for videre refleksjon og er et viktig redskap for drøftinger omkring omsorg, etikk og praksis.

Noen viktige temaer er:

  • Hva er omsorg?
  • Hva er omsorgens natur og betingelser?
  • Hva er profesjonell omsorg?
  • Er all kunnskap et gode?
  • Hva er evidens?
  • Hvilken betydning har en evidensbasert praksis for omsorg?