Nyhetsvurderinger

På innsiden i fem redaksjoner

Svein Brurås (red.), 2012, Heftet, Bokmål

Omtale

Hvilke kvalitetskriterier legger en moderne nyhetsredaksjon til grunn for utvelgelse, bearbeiding og presentasjon av nyheter? Hva er det som i pressefolks øyne kjennetegner «den gode nyhetssak»?

Journalister og beslutningstakere i redaksjonen foretar hele tiden valg og prioriteringer ut fra egne forestillinger om kvalitet, både på den enkelte nyhetssak og på produktet som helhet.

Redaktøren og hans forskergruppe har i en uke vært «flue på veggen» under redaksjonsmøtene i fem ledende nyhetsredaksjoner – i Aftenposten, Dagbladet, Nettavisen, NRK Dagsrevyen og TV2-nyhetene – og har fulgt arbeidet med saker som redaksjonen selv har vurdert som viktige og «gode». Hvordan oppstår ideene? Hvilke prioriteringer gjøres, og hva med metode- og kildevalg? Hvilke grep gjøres for at saken skal tilfredsstille redaksjonens forestillinger om hva som er en god sak?

Nyhetsvurderinger er beregnet for studenter i journalistikk og medievitenskap, men er like aktuell for alle som er interessert i nyhetsjournalistikk.