Nye Makt og Menneske 8-10 Elevnettsted

2013, Nettsted, Bokmål, Nynorsk, Læreplan: Kunnskapsløftet

Omtale

Elevnettstedet inneholder mange og varierte oppgaver til hvert kapittel.
Oppgavene er med på å tydeliggjøre fagstoffet, og gir et godt bilde på om man har fått med seg det viktigste i kapitlet.
Nettstedet har også begrepsforklaringer, og oppgavene gir god øvelse i å bruke de viktigste begrepene.