Norwegian grammar

Bokmål

Per Moen og Per-Bjørn Pedersen, 2003, Heftet, Engelsk

Omtale

A Norwegian Grammar in English, including Exercises and Answer Key.

Bilingual grammars play an important part in the acquisition of a new language. They are meant to systematise vocabulary and structures that the students have already encountered in either classroom work, other teaching materials, and/or direct contact with the spoken language. Norwegian Grammar has been written with a clear pedagogical aim: the students are introduced to the phrase structure before the word classes.

In addition to phrase structure, the concept of the utterance occupies a central position in this book. Students who are learning a foreign language profit more from understanding syntactic structures and receiving a general introduction to the language before memorizing its many morphological details and paradigms.

The exercises are meant to act as an additional guide to any person studying Norwegian on his/her own. Likewise, it is hoped that they will provide both useful extra practice for other students and helpful ideas for instructors in formal Norwegian courses. However, the answer key is intended primarily for those persons studying Norwegian independently.

Tospråklige grammatikkbøker har en viktig rolle i språklæringsprosessen. De skal systematisere ordforrådet og strukturer som studentene alt har tilegnet seg gjennom arbeid i klasserommet og gjennomgåing av lærebøker, fra annen lesning og direkte muntlig norsk språkkontakt. Norwegian Grammar er skrevet med et klart bevisst pedagogisk siktemål. Studentene blir ført inn i frasestrukturen i språket før de møter ordklassene. Tanken om ytringen står sentralt. De som skal lære et nytt språk aktivt, har større behov for å forstå syntaktiske strukturer og helheter tidlig, framfor først å pugge seg gjennom lange rekker med ordformer og bøyningsskjema.

Øvingsoppgavene er særlig tenkt som en ekstra hjelp for dem som studerer norsk mer på egen hånd. Men de kan også være en god ekstra øving for andre og vil dessuten gi nyttige idéer og forslag til instruktører på organiserte norskkurs. Fasiten er primært laget for dem som studerer norsk på egen hånd.