Norsklab (enkeltlisens)

Norsklab – øv til norskprøven

Øv til norskprøven

Finn Willy Fosen, Jannecke Hofset, Inger Anne Mørch og Gro Smørdal, 2016, Nettsted, Bokmål
For skoler/bedrifter120,– ekskl. mva
150,– inkl. mva

Omtale

Norsklab er en digital øvingsressurs som hjelper deltakere med norsk som andrespråk med forberedelsene til norskprøven. Oppgavetypene er de samme som i norskprøvene og omfatter nivåene A1 – B2.

I Norsklab møter deltakeren de samme oppgavetypene som i norskprøven. Norsklab gir øvelse i lytteforståelse, leseforståelse og skriftlig framstilling, og ressursen har både øvingsoppgaver og tester. Øvingsoppgavene gir umiddelbar og tydelig respons på om svaret er rett eller galt. I testene kommer resultatet først etter at alle oppgavene er besvart, noe som gir realistisk trening til den faktiske prøven. Nettstedet lagrer også deltakernes progresjon slik at det er enkelt å se hva man har øvd på.

Norsklab inneholder over 500 oppgaver fordelt på de tre nivåene A1/A2, A2/B1 og B1/B2 og gir variert og målrettet øving på alle norskprøvens oppgavetyper innenfor lese- og lytteforståelse og i skriftlig framstilling. Temaene i oppgavene samsvarer med læreplanen på de ulike nivåer, og oppgavene egner seg både til bruk i klasserom på digital tavle, og av deltakere på egen hånd.

En lisens gir tilgang i ett skoleår, og utløper 31.08. påfølgende skoleår.