Norskfagets historie

i allmueskolen, folkeskolen og grunnskolen 1739–2020

Dagrun Skjelbred, 2024, Heftet, Bokmål

Ønsker du å vurdere boka for pensum i høyere utdanning? 
Forhåndsbestill gratis vurderingeksemplar her

Forventes i salg 17.06.2024

Omtale

Denne boka gir en introduksjon til norskfagets historie i den obligatoriske skolen fra den første allmueskolen i 1739 til dagens grunnskole. Målet er å gi dagens og framtidas lærere kunnskaper om fortidas norskfag for å underbygge deres identitet som norsklærere og gi dem et ståsted for å videreutvikle faget. Boka er særlig aktuell for studenter som skal bli norsklærere, men også for alle andre som er interessert i norskfagets historie.

Hva er egentlig norskfaget? Fagets innhold og funksjoner har endret seg i takt med utviklinga i skolen og samfunnet, og forfatteren beskriver endringene både i skolen og i lærerutdanninga. Kildene er blant annet styringsdokumenter, læremidler og faglige debatter i samtida.