Norsk start 8–10 Elevnettsted (LK20) av Sara Blikstad Nyegaard (Nettsted)

Norsk start 8–10 Elevnettsted (LK20)

Norsk start 8–10 (LK20)

Grunnleggende norsk nivå 1, 2 og 3

Sara Blikstad Nyegaard, 2022, Nettsted, Bokmål, Nynorsk
For skoler/bedrifter120,– ekskl. mva
150,– inkl. mva

Omtale

Norsk start 8–10 Elev- og lærernettsted har gode pedagogiske muligheter og gir god oversikt. Varierte oppgaver gir mengdetrening og muligheter for at elevene kan bruke kompetansen sin samtidig som de får testet egen forståelse og kunnskap.

Nettstedet er strukturert på samme måte som kapitlene i tekst- og arbeidsboka. I hvert kapittel er det oppgaver i disse kategoriene:

  • innholdsoppgaver
  • lytteoppgaver
  • muntlige oppgaver
  • skriftlige oppgaver
  • grammatikkoppgaver
  • tilleggsoppgaver
  • lytt- og skriv-oppgaver
Hele tekstboka presenteres med innleste tekster for hver side. Disse er strukturert og finnes i hovedmenyen til hvert kapittel. Uttaleøvelser er presentert med eksempler og video.

Det er individuell innlogging til nettstedet, og elever og lærere får raskt oversikt over utførte oppgaver, resultat og tidsbruk. Dermed kan læreren følge opp resultatene til hver enkelt og klassen. Læreren kan sende oppgaver til enkeltelever og grupper ut fra behov, lage nye oppgaver, kommunisere med elevene skriftlig og muntlig, og rette/kommentere skriftlige oppgaver. Elevene kan svare på oppgaver både skriftlig og muntlig. Et retteprogram med ulike farger gjør rettingen enkel.

Lærere har også tilgang til en lærermeny som gir pedagogisk veiledning til hvordan lærere kan bruke læreverket.