Norsk start 8-10 Matematikk

Tal og omgrep

Kirsti Mac Donald, 2012, Heftet, Nynorsk

Andre utgaver

Omtale

Tall og begreper

Norsk start 8–10 Matematikk er en arbeidsbok som gir elevene et språklig grunnlag for etter hvert å kunne delta i den ordinære matematikkundervisningen.

Oppgavene gir elevene øvelse i å forstå tall og begreper og i å bruke dem aktivt på mange måter.