Norsk start 5–7 Arbeidsbok (LK20)

Norsk start 5–7 (LK20)

Grunnleggende norsk for språklige minoriteter

Rushby Flem, Blikstad Nyegaard og Brøvig Strømme, 2023, Heftet, Nynorsk
379,–

Andre utgaver

Omtale

I Norsk start 5–7 Arbeidsbok får eleven jobbe videre med oppgaver som støtter lærestoffet fra tekstboka og som motiverer til språklæring. Norsk start 5–7 (2023) lærer elevene grunnleggende norsk gjennom utforsking og samarbeid, der eleven får bruke sine faglige, språklige og kulturelle erfaringer og ferdigheter.


Norsk start 5–7 Arbeidsbok har en oversiktlig struktur
knyttet til kapitlene i Norsk start 5–7 Tekstbok. I arbeidsboka får elevene utvikle kompetanse i faget ved å bruke språklæringsstrategier, og ved å sammenligne ord, uttrykk og grunnleggende språkmønstre på norsk med andre språk de kjenner.

Elevene får god støtte og øvelse i både å lese og skrive tekster i ulike sjangere. Oppgavene er varierte og hvert kapittel avsluttes med en underveisvurdering for eleven. Arbeidsboka bidrar til å utvikle de grunnleggende ferdighetene lesing, skriving, muntlig og digital kompetanse.

Med Norsk start 5–7 (2023) får eleven bruke sine faglige, språklige og kulturelle erfaringer og ferdigheter og lærer grunnleggende norsk gjennom utforsking og samarbeid. Norsk start 5–7 (2023) følger Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter i LK20. Målet med læreverket er å bidra til at elevene skal kunne delta i sosiale fellesskap og i ordinær opplæring i alle fag.

Tekstbok, arbeidsbok og elevnettsted har samme struktur, slik at det er lett å orientere seg uansett hvilken komponent elevene jobber med. Med varierte lærekilder får elevene gode muligheter til å tilegne seg fagstoffet og utvikle norskferdighetene.

Norsk start 5–7 har elev- og lærernettsted som gir gode pedagogiske muligheter og der elev og lærer kan følge elevens progresjon og resultater.