Norsk språklydlære med øvelser

Sammenligninger med engelsk, tysk og fransk

Ingebjørg Skaug, 2005, Heftet, Bokmål

Omtale

Dette er et praktisk læremiddel i norsk språklydlære som kombinerer fonetikk og logopedi.

Forfatteren sammenligner språklyder på norsk, engelsk, tysk og fransk og inneholder øvelser for artikulasjonstrening.

Den er skrevet for spesialpedagoger, språklærere, foreldre og utlendinger som skal lære norsk.